Ander Preke

Wie is Jesus wat gebore is?
Wat van profete wat vals voorspellings maak?
Waar is wysheid? Waar kom dit vandaan?
Die gelowige se woestyntog deur die lewe
God se hantering van sonde
Uitstorting van die Heilige Gees
Jesus se gesag
Jesus, die Seun van die Mens
Vreugde in heerlikmaking
Alles wat U doen, is heilig, o God
Passie vir die eer van God
Ons God is ‘n verterende vuur
Dawid en Goliat
Hoe lyk ‘n ware profeet?
Die toring van Babel
Koninklike priesterdom (1)
Die verbondsark (1)
God se eer
Die reaksie van die Here op die bekering van Sy kinders
Die dreigende dag van die Here eis bekering
%d bloggers like this: