Openbaringpreke

Ek kom gou! Elkeen wat dors het, moet kom!

OP32 Audio

Wat maak ons nou met die boek Openbaring?

OP31 Audio

Ons gaan Hom sien!

OP30 Audio

God is die fokus van die nuwe Jerusalem

OP29 Audio

Die Here God en die Lam is die tempel

OP28 Audio

Die muur van die nuwe Jerusalem

OP27 Audio

Die nuwe Jerusalem het die heerlikheid van God

OP26 Audio

Dit is waar: Elkeen wat oorwin, sal dit alles beerwe

OP25 Audio

Ek sal hulle God wees, en hulle sal My volke wees

OP24 Audio

God se woonplek is nou by die mense

OP23 Audio

Die laaste oordeel

OP22 Audio

Na die 1000 jaar, word die Satan losgelaat vir ‘n kort tydjie

OP21 Audio

Die siele van gelowiges regeer saam met Christus vir 1000 jaar

OP20 Audio

Die Satan gebind vir 1000 jaar

OP19 Audio

Die Ruiter op die wit perd oordeel

OP18 Audio

Vier Halleluja’s!

OP17 Audio

Die val van die sedelose vrou

OP16 Audio

Die dier uit die see draai teen die sedelose vrou

OP15 Audio

Die sedelose vrou, ook in 2020

OP14 Audio

Die sesde en sewende bakke van God se toorn

OP13 Audio

Die eerste vyf bakke van God se toorn

OP12 Audio

Die lied van Moses en die lied van die Lam

OP11 Audio

Geseend is die wat in die Here sterf – hulle sal rus

OP10 Audio

Die Lam en die 144 000 op Sionsberg

OP9 Audio

Die dier uit die aarde as vals profeet

OP8 Audio

Die antichris as vals nabootser van Christus

OP7 Audio

‘n Woedende draak het die kerk in sy visier

OP6 Audio

God se wysheid in Openbaring 1-11

OP5 Audio

Wysheid: Wat is dit? Waar kry jy dit?

OP4 Audio

Die sewende trompet: Die sigbare verbondsark

OP3 Audio

Die twee getuies: Die kerk in die eindtyd

OP2 Audio

Die oop boekie: Soet in die mond, bitter in die maag

OP1 Audio

Trompette 5-6: Die gevaar van misleiding

LP108 Audio

Trompette 1-4: Waarskuwings aan ongelowiges

LP107 Audio

Die sewende seel

LP106 Audio

Die groot menigte en die 144 000

105 Audio

Onder die altaar? Of onder die kranse in die grotte?

LP104 Audio

Die Priesterkoning maak ons priesters en konings

LP103 Audio

Heilig, heilig, heilig is die Here God

LP102 Audio

Elkeen wat kan hoor, moet luister – daar is ‘n oorwinningsprys

LP101 Audio

Jesus se verwagting van ‘n gemeente

LP100 Audio

Staanlampe: Deelgenote in verdrukking, die koninkryk en volharding

LP99 Audio

Hoe pas die coronavirus in die openbaringsgeskiedenis?

LP95 Audio
%d bloggers like this: