Numeri

Beloofde land: Simbool van heerlikheid

OP 67 Audio

Reis na ‘n groot beloofde land

OP 66 Audio

Julle sonde sal julle uitvind

OP 65 Audio

Die Here oordeel regverdig, want Hy is heilig

OP 64 Audio

Vrywillige geloftes aan die Here

OP 63 Audio

Offers van aanbidding aan die Here

OP 62 Audio

Moses se opvolger: ‘n Man wat hulle uitlei en inlei

OP 61 Audio

Tweede Sensus: Openbaring oor die Here

OP 60 Audio

Pinehas tree op vir die eer van die Here

OP 59 Audio

‘n Ster uit Jakob en ‘n septer uit Israel

OP 58 Audio

Die Here seen die volk drie keer (deur Bileam)

OP 57 Audio

Bileam – betroubare profeet of geldgierige waarseer?

OP 56 Audio

Die koperslang – Net nog ‘n opstand?

OP 55 Audio

Die hoepriester sterf

OP 54 Audio

Die Here maak Hom bekend as die Heilige

OP 53 Audio

Die reinigingswater

OP52 Audio

Ek is jou deel en jou erfenis

OP51 Audio

Aaron se bottende kierie in die verbondsark

OP50 Audio

Hy het gestaan tussen die dooies en die lewendes

OP49 Audio

As julle in die land kom

OP48 Audio

Die Here is nie by julle nie…

OP47 Audio

Nie een wat My geminag het, sal die land sien nie

OP46 Audio

Hoekom slaan 10 verkenners die bal so mis?

OP45 Audio

Waarom was julle dan nie bang nie?

OP44 Audio

Grafte van gulsigheid

OP43 Audio

Die volk trek! En ons trek ook!

OP42 Audio

Toegerus vir ons roeping

QP41 Audio

Reaksie op die Here se seen

OP40 Audio

Die Here se seen

OP39 Audio

Belofte van afsondering tot die Here

OP38 Audio

Almal in die kamp moet rein wees

OP37 Audio

Kampfokus en kamporde

OP36 Audio

Die sensusopnames

OP35 Audio

Numeri: Voorbeelde en waarskuwings vir ons

OP34 Audio

%d bloggers like this: